Terug naar de werkplaats
Werkplaats: Bouwen aan duurzaamheid
Een onderzoek naar hoe je kunt werken aan duurzaamheid in je organisatie

Leiders van de toekomst: in beweging voor een duurzamere wereld


Marieke Grondstra
Geschreven door Marieke Grondstra
Geplaatst op 09-01-2023
Media

Hoeveel je werkelijk in iets gelooft, kan alleen blijken uit wat je ervoor wil riskeren. Dit is een uitspraak van Nassim Nicholas Taleb, auteur van het boek ‘Skin in the game’. Ik heb de afgelopen maanden het voorrecht genoten om vele mensen te ontmoeten die dat daadwerkelijk doen: hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere, duurzame wereld omzetten in daden. Het zijn ‘leiders van de toekomst’ die binnen de context waarin ze werken grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en ‘gewoon’ te doen wat hun hart hun ingeeft.

 

Versterken en verbinden

De insteek van het initiatief ‘leiders van de toekomst’ is om mensen die bezig zijn met het maken van maatschappelijke impact te verbinden en hun leren te versterken. We doen dit in de eerste plaats door verschillende interviews te houden met leiders van de toekomst. In gesprek met hen nemen we steeds momenten van de waarheid onder de loep: situaties waar deze leiders ervoeren dat ze echt het verschil maakten op het gebied van bouwen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het levert waarachtige gesprekken op die bovendien energie genereren om nieuwe stappen te zetten. Zowel voor ons als onderzoekers als voor de toekomstbewuste leiders zelf, merken we.

 

Lef tonen, inspiratie bieden en ongemak aangaan

Zo spraken we met Wieke van de Haterd die binnen de gemeente Rotterdam handen en voeten geeft aan een nieuwe schuldenaanpak die zeer effectief blijkt te zijn. “Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving”, is haar stellige overtuiging. Haar enorme voortstuwende kracht heeft voor snelheid en resultaten gezorgd, maar daar moesten wel een paar heilige huisjes binnen de gemeente voor om.

 

Of Wouter Slob die in zijn werkzaamheden binnen het waterschap aanzet tot het actief zoeken naar overeenkomsten in de behoeften: “we kijken te veel naar de verschillen maar zoek juist naar de overeenkomsten, en zorg dat iedereen meedoet”, is zijn devies.

 

Of zoals Eva van Enk, die vanuit de gemeente Eindhoven bouwt aan de energietransitie zegt: “je moet durven en mensen meenemen in het willen durven”. Dit zegt iets over het lef dat nodig is om iets anders te doen, en anderen te inspireren om dat ook te doen.

 

Meerdere geïnterviewden spraken over het aangaan van het ongemak, omdat daar waar spanning zit ook ruimte is voor verandering. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

 

De beweging groter maken

De volgende stap is nu om naar aanleiding van de interviews een podcastreeks te maken met praktijkverhalen rondom toekomstbewust handelen. We bieden praktische tips en tricks om als leider van de toekomst effectief te zijn en de lessons learned van zo’n 25 toekomstbewuste leiders die we spraken te delen.

 

Ons doel is om de duurzame beweging binnen meerdere organisaties op gang te brengen en te houden én de individuele 'duwers' en trekkers van die beweging van gereedschap en inspiratie te voorzien om in hun taak te volharden en succesvol te zijn.

 

Daarnaast organiseren we in het voorjaar een diner met alle geïnterviewde leiders van de toekomst. Ze kunnen dan kennis en ervaringen uitwisselen en een netwerk opbouwen met elkaar. Ook zullen we tijdens het diner de rode draden vanuit de interviews samen uitpluizen en gezamenlijk de eerste contouren van een leiderschapstraject voor toekomstige leiders van de toekomst ontwerpen.

 

Ons voornemen is om een leiderschapstraject te bouwen waar we kennis en kunde van alle geïnterviewde ‘leiders van de toekomst’ in meenemen. Hierin willen we de kennis die we hebben vergaard over wat een echte Leider van de Toekomst nou doet dat leidt tot maatschappelijke impact delen, zodat toekomstige leiders van de toekomst nog impactvoller kunnen zijn.

 

 

Deze blog verscheen ook op www.kessels-smit.com.Vind je deze bijdrage inspirerend?
Doe ook mee!

Voeg je bijdrage toe +
Om bijdragen te kunnen plaatsen moet je je aanmelden
Hoe wil je inloggen?

Met je e-mailadres


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.


Nieuw? Maak een account aan | Wachtwoord kwijt

Just a second...
OK, u bent ingelogt.


Plaats reactie

Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Login om snel reacties te kunnen plaatsen. Anders, vul je gegevens in:

Just a second...