Terug naar de werkplaats
Werkplaats: Make a difference event
Appreciative Inquiry Summit 29-31 mei 2017

On Topic (NL and EN)


Kessels & Smit The Learning Company
Geschreven door Kessels & Smit The Learning Company
Geplaatst op 01-03-2017
Media

Het kernthema

Ieder waarderend onderzoek draait om een kernthema dat centraal staat en dat de zoektocht richting geeft. Het is enerzijds een onderwerp waar je vragen over hebt, dat je wilt uitdiepen en onderzoeken. Anderzijds neem je met een thema ook stelling: hier draait het voor ons om. Wij richten de zoektocht tijdens MADE graag op:

 

'Radical connectedness for

flourishing human beings,

flourishing organisations

and a flourishing world’.

 

Hiermee benoemen we het waartoe van ons werk: onze zingeving en bezieling. We willen bijdragen aan mensen die floreren en groeien, aan gemeenschappen en organisaties die gezond zijn en in balans, en zelfs aan het welzijn van de maatschappij of wereld als geheel. Drie dingen die wat ons betreft sterk verbonden zijn: het gaat in feite om dezelfde bedoeling, alleen geformuleerd op drie verschillende niveaus, verschillende schaal. Op welke manieren kunnen wij het beste hieraan bijdragen? Op dit moment werken we als veranderkundigen, coaches, adviseurs, actie-onderzoekers, docenten…. Veelal met opdrachtgevers, in projecten. Maar misschien zijn er nog wel heel andere manieren te bedenken waarop we met onze talenten en kennis een positief verschil kunnen maken?

 

We kiezen ook nadrukkelijk voor het woord verbinding. Radical connectedness, zelfs... In de zin van volledig of ‘ten volle’, het echt aangaan met elkaar en met een doel. We zien dergelijke sterke persoonlijke verbinding als een kernwaarde die richting geeft aan onze manier van werken. Eén die alleen nog maar aan belang toeneemt - zowel gezien de toenemende fragmentatie en polarisatie in de samenleving als de globalisering en vervagende grenzen tussen organisaties en maatschappij. Hoe kunnen we vanuit sterke verbindingen tussen betrokken mensen initiatieven laten ontstaan die bijdragen aan het welzijn en de groei van individuen, organisaties, communities en de wereld als geheel? Hoe bouwen we echte en sterke partnerschappen die traditionele grenzen overschrijden – om meer mogelijk te maken dan een enkele partij alleen kan realiseren?

 

Het zijn vragen die ons intrigeren en die we graag verder uitdiepen. 

 

ENGLISH VERSION

 

The topic

Central to every Appreciative Inquiry is a topic. We know that our intention is to explore how we can make a difference. But in what way? We choose to focus the inquiry during MADE on:

'Radical connectedness for

flourishing human beings,

flourishing organisations

and a flourishing world’.

 

It’s both a statement and a question… and as such it provides direction to our search process.

 

With this topic we express a sense of purpose: with our work we want to contribute to flourishing individuals, to communities and companies that are whole and healthy and doing well - and even to the well-being of the planet. Things that we regard as highly inter-connected. It is basically the same purpose, but formulated on a different level, a different scale. In which ways can we serve this purpose best? Currently, we work mostly as change facilitators, coaches, learning & development consultants…in well-defined projectes. Perhaps there are other ways still in which we can contribute and make a positive difference with our talents and knowledge?

 

We also deliberately choose to use the word connectedness. Radical connectedness, even... In the sense of strong, fully, without reservation. We regard it as a core value we want to live and work by. One that is even more and more relevant in today’s world of fragmentation and polarisation, but also of global interconnectedness, of fading borders between organisations and the outside world… How can strong and real connections between committed people create initiatives that foster the well-being of individuals, communities/organisations and even society as a whole? How do we create true collaborations and partnerships, that cross traditional borders - to make things possible that cannot be achieved by any one party alone?

 

 

These are questions we are curious to explore, and we hope you are intrigued by them as well.

 

 Vind je deze bijdrage inspirerend?
Doe ook mee!

Voeg je bijdrage toe +
Om bijdragen te kunnen plaatsen moet je je aanmelden
Hoe wil je inloggen?

Met je e-mailadres


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.


Nieuw? Maak een account aan | Wachtwoord kwijt

Just a second...
OK, u bent ingelogt.


Plaats reactie

Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Login om snel reacties te kunnen plaatsen. Anders, vul je gegevens in:

Just a second...